Рубрика: English, Uncategorized

Armenian dish

There is a special cult of meat dishes in Armenian cuisine. The most simple and ancient dishes are the famous shashlick, dolma,kyufta. All Armenian meat dishes have absolutely unique taste.

Kyufta is  tender meat balls made from specially beat meat boiled in broth. At first the meat is thinly sliced and then beat with a special beetle. When finished the resulting mass with added eggs, flour, salt, water or milk, cognac, browned onions and spices is further whipped manually The souffle is then turned into balls and put into warm water which gradually heated until boiling. Kyufta is ready in half an hour.

Реклама
Рубрика: Մաթեմատիկա, Uncategorized

Լրացուցիչ(տանը)

 

Լրացուցիչ(տանը)

4) Հայտնի է, որ a-ն ամբողջ թիվ է։ Կարելի՞ է ասել, որ՝

ա) a-ն բացասական թիվ է,

այո

բ) |a|-ն ոչ բացասական թիվ է,

այո

գ) a-ն դրական թիվ է,

այո

դ) 2a–3<2a,

այո

ե) a-ն կոտորակային թիվ է,

ոչ

զ) (|a|+1)-ը դրական թիվ է։

այո

5) Գտե՛ք արտահայտության ամենամեծ արժեքը.

ա) 3 – |x|=3-1=2

բ) –|x|=-1

գ) –3 ⋅ |x|=-3*0=0

դ) –(|x| – 2)=2-2=0

6) Վազքի մրցումներում մարզիկներից մեկը տարածությունն անցել

է 4 ր 45 վրկ-ում, իսկ մյուսը՝ 20 %-ով արագ։ Ինչքա՞ն ժամանակում

է նա հասել վերջնագծին։

4ր 45վ=285վ

285*20:100=57

285-57=228=3ր 8վ

Պատ.`3ր 8վ

7) Տարբեր փականներ ունեցող երեք ճամպրուկների բանալիները

խառնվել են իրար։ Բավակա՞ն է արդյոք երեք փորձը, որպեսզի

իմանանք, թե որ բանալին որ ճամպրուկինն է։

Ոչ, մեզ պետք է ամենաքիչը 5 փորձ:

 

Рубрика: Русский, Uncategorized

19 февраля. Метро

8. Впишите вместо точек глаголы идти – ходить, ехать – ездить в нужной
форме.
1. Мы долго ходили по музею и осматривали картины. 2. Иван Петрович
весь вечер ходил по кабинету и обдумывал свой доклад. 3. Он всегда ездить на
работу пешком. 4. Вдруг смотрим – навстречу нам мама с тётей Олей идут.
5. На ступеньках стоят люди и идут вниз. А один дядя не захотел просто так
идти и сам побежал по ступенькам. 6. Я не знала, что ты умеешь ездить на
велосипеде.
9.Прочитайте предложения. Задайте вопрос к выделенным словам.
Стали осматривать станцию, а там лестница движется.

Где лестница движется?

Люди на ней вверх и вниз едут. Куда люди на ней идут?

Рубрика: Մայրենի, Uncategorized

Ռուսական ժողովրդական հեքիաթ

     Իմաստուն պատասխաններ

Մի զինվոր քսանհինգ տարի ծառայեց թագավորական զորքում, բայց թագավորի երեսըչտեսավ: Ծառայությունից վերադարձավ տուն, ու որ թագավորից հարցնում էին, չէր իմանում ինչ ասի: Դե ծանոթ-բաերկամներն էլ սկսեցին նախատել:

 

-Բա էսպես բան քսանհինգ տարի ծառայես ու թագավորի երեսը չտեսնե՞ս:

Զինվորը ամոթից վեր կացավ ու ճամփա ընկավ թագավորի մոտ: Եկավ պալատ, թագավորը հարցրեց:

-Ի՞նչ կա զինվոր:

-Էսպես, էսպես, ձերդ պայծառափայլություն, քսանհինգ տարի աստծո ու քո առաջ բարով խերով ծառայել եմ ,բայց դե երեսդ չեմ տեսել, հիմա եկել եմ տեսնեմ:

-Դե տես:

Զինվորը երեք անգամ թագավորի չորս կողմը պտտվեց ու լավ մտիկ տվեց:

Թագավորը թե`

-Հը՞, լա՞վն եմ , թե՞ չէ:

-Լավն ես,-ասաց զինվորը:

-Դե հիմա ասա` երկինքը  երկրից շա՞տ է բարձր :

-Էնքան բարձր է, որ էնտեղ գոռում են, էստեղ լսվում է:

-Բա երկրի լենքն ինչքա՞ն է:

-Էնքան, որ էնտեղ արևը  դուրս է գալիս, էնտեղ մայր է մտնում:

-Բա երկրի խո՞րքը:

-Ես մի պապ ունեի, սրանից մի իննսուն տարի առաջ մեռավ, հողը դրինք, էն օրվանից մինչև հիմի տուն չի հասել`վայ թե խորն է:

Հետո թագավորը զինվորին զնդանը գցեց ու ասավ:

-Քեզ  տեսնեմ, զինվոր, մոտդ երեսուն ղազ կղրկեմ, մի-մի փետուր կպոկես:

Թագավորը կանչեց երեսուն հարուստ վաճառական ու զինվորին տված հանելուկները սրանց առաջարկեց: Սրանք մտածեցին, մտածեցին, ու որ  պատասխան չտվին, թագավորը հրամայեց նրանց էլ զնդան տանել : Զինվորը հարցրեց, թե.

-Ձեզ ինչո՞ւ են էստեղ բերել, վաճառական-տղերք:

-Բա գիտես` թագավորը մեզ հարցեր տվեց. թե` հեռու է երկինքը երկրից, ինչքան է երկրի լենքը, ինչքան է խորքը: Դե մենք էլ խեղճ-անգրագետ մարդիկ, պատասխանը չգտանք:

-Եկեք ամենքդ հազար ռուբլի տվեք,  պատասխանն ասեմ:

-Արի, ախպեր, մենակ  թե ճիշտն ասես:

Զինվորը  փողն առավ ու խրատ տվեց, թե թագավորի հանելուկները ոնց են լուծելու:

Մի երկու օր հետո թագավորը զինվորին ու վաճառականներին կանչեց, էլի էն նույն հանելուկները տվեց:Վաճառականները շուտ-շուտ պատասխանը տվին ու գնացին իրենց տները:

-Հը՞, զինվոր,մի-մի փետուր պոկեցի՞ր:

-Հա, տեր-թագավոր, էն էլ`ոսկի:

-Տունդ շա՞տ է հեռու:

-Էստեղից չի երևում, հեռու կլինի:

-Դե առ քեզ հարյուր ռուբլի` աստված քեզ հետ:

Զինվորը ետ դառավ տուն ու ուզածի պես հարուստ կյանք քաշեց:

Այս հեքիաթը շատ նման է Ղազարոս Աղայանի «Հնարագետ ջուլհակը»հեքիաթին, որում ջուլհակը նույնպես իմաստուն պատասխաններ է տալիս թագավորին:

Рубрика: Մաթեմատիկա, Uncategorized

Խնդիր 3

    1.                      Լուծում

 1. 17-8=9ժ
 2. 9×70=630կմ

Պատ.՝630կմ.

2.

 1. 840-290=550կմ
 2. 8+11=19

Պատ.՝19ժ.

3.

 1. 8×40:70=12ժ
 2. 8+12=20

Պատ.՝20ժ

4.

 1. 13-8=5ժ
 2. 5×70=350կմ
 3. 5×50=250կմ
 4. 350+250=600կմ
 5. 840-600=24կմ

Պատ.՝240կմ

5.                                       Լուծում

 1. 50×70=120կմ
 2. 840:120=7ժ
 3. 7×50=350կմ

Պատ.՝7ժ. 350կմ.

6.

 1. 840-120=720
 2. 50+70=120
 3. 720:120=6ժ

Պատ.՝6ժ

7.

 1. 840-390=450կմ
 2. 450:50=9ժ
 3. 9×70=630կմ
 4. 840-630=210կմ

Պատ.՝210կմ

8.

 1. 840-490=350կմ
 2. 350:70=5ժ
 3. 5×50=250կմ
 4. 350+250=600կմ
 5. 840-600=240կմ

Պատ.՝240կմ

9.

 1. 840-340=500կմ
 2. 500:50=10ժ
 3. 70×10=700կմ
 4. 840-700=140
 5. 340+140=480
 6. 840-480=360կմ

Պատ.՝360կմ

10.

 1. 70-50=20կմ
 2. 60:20=3ժ
 3. 8+3=11

Պատ.՝ժ11ին

Рубрика: Մաթեմատիկա, Uncategorized

Մաթեմ17.

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք > կամ < նշաններից որևէ մեկն

այնպես, որ ստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) 5 · 7 > –1,

բ) 0 < (–3) · (–4),

գ) (–1) · (–4) > –1,

դ) –4 < 2 · 3,

ե) (–5) · 2 < 0,

զ) 5 · 7 < (–4) · (–9)։

2) Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) (–2) · (|–4| – |–8|)=-2×4=-8

բ) (|–21|+|+4|) ։ (–5)=-17?

գ) ((–3) · (–7) – (–2) · |–4|) · (–6)=(21-8)· (–6)=13x(-6)=-98

դ) (|–9|+|–1|) ։ (18–(–|6|))=-8?

3) Ո՞ր թվանշանով է վերջանում 5-ի բաժանվող զույգ թիվը։

0

4) Նետում են երկու խաղոսկր։ Որքա՞ն է այն բանի հավանականությունը, որ միավորների գումարը հավասար կլինի 5-ի։

1/8

 

 

Լրացուցիչ(տանը)

5) Տրված է երկու կոտորակ։ Առաջին կոտորակի համարիչը 6 անգամ

մեծ է երկրորդ կոտորակի համարիչից, իսկ հայտարարը 5 անգամ

փոքր է երկրորդ կոտորակի հայտարարից։ Ինչի՞ է հավասար

առաջին և երկրորդ կոտորակների հարաբերությունը։

?

6) Թվի կեսի կեսը հավասար է 12-ի։ Գտե՛ք այդ թիվը։

12×4=48

7) Առաջին փականագործին 120 մանրակ պատրաստելու համար

պետք է 3 ժամ, իսկ երկրորդին՝ երկու անգամ ավելի։ Ինչքա՞ն

ժամանակում փականագործները, աշխատելով միասին, կպատրաստեն 600 մանրակ։

120:3=40

40:2=20

40+20=60

600:60=10

Պատ.՝10ժամ

8) Գտնել բաց թողած թիվը.

6